İSMAİL GASPIRALI BİBLİYOGRAFYASI

(Kırım Akmescit’te 1995 yılında neşredilen İsmail Bey Mustafaoglu Gaspirinskiy- Bibliyografya adlı eserin 52-57 sayfaları arasında yer alan Rusça dışındaki bibliyografyayı kapsamaktadır. Burada neşretmemize izin veren eserin hazırlayıcıları Viktor Gankeviç ve İsmail Gaspıralı kütüphanesinin çalışkan ve fedakar hadimi Naciye Yagya’ya teşekkür ederiz.)

V.     LİTERATURA  NA İNOSTRANNIH YAZIKAH

( YABANCI DİLLERDEKİ LİTERATÜR )

1.Literatura na angliyskom yazıke ( İngiliz Dili�ndeki Literatür )

446.Batu M.   İsmail Bey Gaspirali (1851-1914)// The Crimean Review,1990. Vol. V, NI. P. 6-7.

447.Bennigsen A.  İsmail Bey Gasprinski (Gaspirali) and the Origin of  the Jadid Movement in Russia / İsmail Bey Gasprinski, Russkoe Musulmantsvo, Oxford, 1985. P.5-20.

448.Bennigsen A., Broxup M.  The Islamic Threat to the Sovien State.London .,1983.

449.Bennigsen A., Lemercier-Quelquljay C. Islam in the Soviet Union. London- N.-Y.,1967

450.Bennigsen A. Wimbush S.E. Muslims of the Soviet Union. London .,1986

451.Fisher A.W. The Crimean Tatars. Stenford., 1987.246 p.

452.Fisher A.W.  Ismail Gaspirali. Model Leader for Asia //Tatars of the Crimea. Their  Struggle. Durham-London., 1988. P. 11-26

453.Kreindler I.T.  Educational Policies Toward the Eastern Nationalies  İn Tsarist Russia:   A study of Il�minskii�s sistem / Doc.diss. Ph.D., 1969

454.Kuttner T.  Ismail Bey Gasprinski in Cairo,1908// Cahiers du Monde russe et sovietique. N. XVI ( 3-4), Juel-dec., 1975.P. 384-424

455.Lazzerini E. J.    Ismail Bey Gasprinskii�s Perevodchik / Tercuman: A clarion of modernism// Central Asian Monuments/ Edited by H. Paksoy. Istanbul. P. 143-156

456.Lazzerini E. J.   Gadidizm at the turn of the twentieth century: a view from within//Chaiers du Monde russe et sovietique.  1975.N. XVI.   P. 245-277.

457.Lazzerini E. J.  Ismail Bey Gasprinskii and  Muslim Modernism in Russia, 1878-1914/ doc . diss. Washington., 1973.

458.Lazzerini E. J.   Ismail Bey Gasprinskii  ( Gaspirali ): the Discourse of  Modernism and the Russians//Tatars of the Crimea. Their struggle. Durham-London ., 1988. P. 149-169

459.Lazzerini E. J.   From Bakchisarai to Bukhara in 1893: Ismail Bey Gasprinskii�s. Journey to Central Asia //Central Asian Survey.1984. N. III. P. 77-88.

460.Lemercier Quelquejay C. Abdul Rfyezum Al Nasiri: A Tatar Reformer of the 19-th Century//Central Asian Survey. 1983. N I. P. 109-132.

461.Togan A.Z.V. Gaspirali ( Gasprinski ) Ismail//The Encyclopedia of Islam. London ., 1965.P. 979-981

462.Zenkovsky S.A.  Pan-Turkism and Islam in Russia. Cambridge., 1960

463.Ulkusal M. İsmail Gaspirali. The ontestanding reformer in Turkish 1854- 1914// Emel.1964.Sayi 24,eylul-ekim.S. 7-12

2.Literatura na nemetskom yazıke ( Alman Dili�ndeki Literatür )

464.Burbiel G.  Die Sprache Ismail Bey Gaspiralys/ Doc. Diss.. Hamburg., 1950

465.Kirimal E.  Der nationale Kampf der Kirim-turken. Mitbesonderer Berucksichtigung der Jahre 1917-1918. Emdetten., 1952.374 p.

466.Mende G. von   Ismail Bey Gasprinski zur nationalen Bewegung der Russland-turken/ Ost Europa .1934. N:X: P: 39-44.

467.Mende G. von   Der Nationale Kampf der Russland-turken. Berlin.,1936.

468.Hartmann M.  Der Islamische Orient. Amsterdam.,1910.T. III.

3.Literatura na polskom yazike ( Leh �Polonya- Dili�ndeki literatür)

469.Seydamet J.  Krim: pzeslosze,teraznejszose i dazenia niepodleglosciowe Tatarow Krimskich. Warszawa., 1930.

470.Seydamet J.  Krim.Zycie musulmanskie. Warszawa.,1930

471.Zihni A.  Z dziejow Krimu. Politika. Kultura. Emigracja. Warszawa., 1938

Literatura na turetskom yazike ( Türk Dili�ndeki literatür )

472.Abdullahoğlu K. H. İsmail Bey Gasprinski // Azerbaycan Yurt Bilgici. 1933. N. II . S. 170-175.

473.Ağaoğlu A.   İsmail Bey Gasprinski // Türk Yurdu. 1914. Vol VII.S. 2416-2418.

474.Ağaoğlu Ahmed  İsmail Bey Gasprinski // Türk Yurdu. 1914. Sayı 12.S. 359-363

475.Adıvar A. Osmanlı Türklerinde İlim. İstanbul,1943

476.Akchokrakly O. Qart Muallim ve yazıcılarımızdan İsmail Gasprinsky//Oku işleri (Simferepol).1925.N.2.S.7-14.

477.Akchuraoğlu Y. Turklugum Tarihi Geltsimi / Yeni Yasi.İstanbul,1978

478.Akchuraoğlu Y. Muallim Dair //Türk Yurdu.1917.N 12. S. 363-  366

479.Akchuraoğlu Y. Türklerin büyük muallim ve muharriri, İsmail Bey  Gasprinski//Yanga Milli Yul.1933.N V. S. 7-9.

480.Aksakov Z.  Halk Varieti //Yıldız. 1985.Sayı 1.S.66-73

481.Alac M.  Türkler Yakınlıgı//Emel.1964.Sayı 24,eylul-ekim.S.43- 46

482.Alptekin I.Y. Estr Doğu Türkistan İçim Alptekin Hatirali. İstanbul, 1985

483.Altuğ Nurettin. Gaspıralı İsmail Bey// Emel .1964. Sayı 24,eylul-ekim. S.18-25

484.Arsal M.S.  Umidler Ustadı// Yanga Milli Yul.1933.N V. sayı 3. mart.S. 9-10.

485.Asri N. İsmail Bey Gasprinski ve ümümi edebiyat.//Ang.1915. Sayı  24.S.440-443.

486.Ayvazoğlu B. Gaspirali Ismail Bey // Tercüman.1987.13,14,15,16   ağustos.

487.Ayvazov H.S. Yasayan Ululardan İsmail Bey Gasprinski / Yanğa Milli Yul.1933. sayı 3. S. 11-12

488.Bala M. Kırım // İslam Ansiklopedisi. VI. S. 741-746

489.Balich H. Qırım tatar milliy medeniyetinin tarihi mukadderatı. Akmescit.1926

490.Baltacı C. XV-XVI asırlarda Osmanlı Medreseleri.İstanbul, 1976.

491.Battal Taymaz A. Ben Onu gördüm( İsmail Gaspıralı Hakkında notlar)//Türk Kültürü. 1968. Sayı 69.S. 649-652

492.Bayraklı B. İslamda Eğitim. Batı Eğitim Sistemleri ile  Mukayeseli. İstanbul, 1980.

493.Bektöre Yalkın dr. Kırım�da referandumda deliler oy kullandı// Emel. 1991. Sayı 182, ocak-şubat; mart-nisan.S. 25-26

494.Bigi  M.C. Mulahaza İsmail Bey Gasprinskiynin ölümü münasebetiyle kaleme alınmıştır.//Yanga Milliy Yul. 1933. Sayı 4. S. 15-16.

495.Bilge M.  İlk Osmanlı medreseleri. İstanbul, 1984

496.Bozgöz Aziz  Zincirli Medresesi ve Çelebi Cihan- Kırımtayef düellosu //Emel. 1967. Sayı 38.ocak-subat. S. 7-15

497.Deliorman A. İsmail Gaspıralı ve Tercüman Gazetesi//Türk Kültürü. 1968. Sayı 69. S. 653-658.

498.Devlet N. Dünde ve Bugünde İsmail Bek Gaspıralı//Türk Kültürü. 1991. Yıl XXIX. Sayı 337-338. S. 285-289.

499.Devlet N. Topyekün sürgünün 40 yılı Kırım Türkleri�nin Sürgün surası faaliyetleri//Türk Dünyası Araştırmaları.1984. Sayı 33. S. 101-129

500.Devlet N. İsmail Bey Gaspıralı. Ankara.,1988. S. 200

501.Elcin S. İsmail Gaspıralı, Eğitim ve Öğretim Problemleri// Türk Kültürü. 1991.Yıl XXIX. Sayı 337-338.S. 275-279

502.Emin S.M. İsmail Gasprinskiye//Türk Yurdu. 1330. 27 kasım//Emel.1964. Sayı 24, eylül-ekim. S. 36

503.Ercilasun A. B. ismail Gaspıralı�nın Fikirleri //Türk Kültürü. 1991. Yıl XXIX. Sayı 337-338. S. 329-338

504.Erer T.  İsmail Gaspıralı//Son Havadis.1964. 26 eylül.

505.Ertem I. Dedem İsmail Gaspıralı //Türk Kültürü. 1991. Yıl XXIX. Sayı 337-338. S. 325-328

506.Fahretdin R.B.  Zehre Hanım Haz: Tahir M.//Emel. 1986. Sayı 153. S. 13-14

507.Fındıkoğlu Z.F. prof. Türk Gzetecilik Tarihi ve Gaspıralı İsmail Bey// Emel. 1964.Sayı 24, eylül-ekim S. 13-17

508.Fındıkoğlu Z.F.  Türk Gzetecilik Tarihi ve Gaspıralı İsmail Bey// Emel. 1964.Sayı 24, eylül-ekim S. 13-17

509.Gaspıralı Hakkında yazılanlardan // Emel . 1964 sayı 24,eylül-ekim . S. 31-35

510.Gaspıralı İsmail Bey// Türk Ansiklopedisi. 1969. N XVII. S. 162-163

511.Gaspıralı Şefika Çelebi Cihan�ın Şehadeti//Emel. 1960. Sayı 3. S. 8

512.Gülensoy N. İsmail Gaspıralı ve Anadolu Türklüğü // Türk Kültürü 1991. Yıl XXIX. Sayı 337-338. S. 321-324

513.Güzel A. Kırım Türklerinin Esaret Türküleri //Türk Kültürü. 1991.Yıl XXIX. Sayı 337-338.S. 360-366.

514.Hazbiyeviç S. İsmail (bey) Gaspıralı, Pantürkizm ve Polonya ile münasebeti// Türk Kültürü.1991.Yıl XXIX. Sayı 337-338. S. 316-318

515.İsmail Gaspıralı yası Ödülü // Emel. 1966. Sayı 33, mart-nisan. S. 40

516.İzdinoviç S.O. İsmail Gaspıralı ve Kırım Türkleri // Türk Kültürü. 1991. Yıl XXIX. Sayı 337-338. S. 280-284.

517.İzzeddin� ( Sabri prof. Dr. ) İsmail Gaspıralı Konferansındaki tebliği //Emel. Sayı 182, ocak-subat; mart-nisan. S. 18-22

518.Kafalı M. İsmail Gaspıralı�nın yayımcılıgı ve gazeteciliği // Türk Kültürü. 1991.  Yıl XXIX. Sayı 337- 338. S. 302-307

519.Kafalı S. İsmail Bek Gaspıralının fikir dünyası ve batı türklüğü// Türk Kültürü. 1991. Yıl XXIX Sayı 337-338. S. 291-301.

520.Kafalı S. Milletlerarası İsmail Gaspıralı Konferansı ve Kırım Tatar Kültür Haftası// Türk Kültürü. 1991. Yıl XXIX. Sayı 337-338. S. 267-271

521.Kara P. Kırım Güneşi (İsmail Gaspıralı)// Türk Dünyası Tarih Dergisi .1991. Sayı 57. S. 38-44

522.Karas E. Kırım�da 20 ocak 1991 günü yapılan referandum ile ilgili olarak gazetesi � Yasar Yunus Kandimov ile yapılan röportaj// Emel. 1991. Sayı 182, ocak-subat; mart-nisan. S. 33-34

523.Karas E.  Kırım Türklerinin Milli Meselesi Hakkında  KIMHT Başkan yardımcısı Refat Çubar ile yapılan röportaj // Emel. 1991. N. 182 ocak-şubat; mart-nisan. S. 28-32

524.Kırımal Edige dr. 1917 İhtilalinden Evvel ve Sonra  Kırım-Türk Ailesi ve Kadının durumu.// Emel. 1972. Sayı 69, mart-nisan. S. 33-42.

525.Kırımlı H. İsmail Bey Gaspıralı yas tatarlar ve �tilde birlik� meselesi // Türk Kültürü. 1991. Yıl XXIX. Sayı 337-338. S. 385-388

526.KTMNT �nin yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırım-oğlu�nun vatan Kırımda yapılan İsmail Gaspıralı adına Milletlerarası konferanstaki konuşması//ocak-şubat; mart-nisan. S. 4-5.

527.Lazzerini E. Kırım Tatarcası: Tecribedilmiş birdilim Kaderi //  Emel. 1986. Sayı 152. S. 12-26.

528.Moriez P. İsmail Bey Gasprinski  // Turan. 1933. N XVI. S. 39-42

529.Muhtaroğlu V. Türk alimlerinin araştırmalarına göre Gaspıralı İsmail Bey.// Türk Kültürü. 1991. Yıl XXIX. Sayı 337-338. S. 355-359.

530.M.Ü.( Ülküsal ) Yeni yayınları yasanlar: Alexandre Benningsen ve Ch. Lemercier- Quelquejay Paris, 1964. 386 sahife // Emel. 1965.sayı 27. mart-nisan. S. 29-33.

531.Or. Oktay Kırım�da Türkler ve Türk Eserleri // Emel. 1966. Sayı 33, mart-nisan. S. 4-10 (5)

532.Ortalan C. Tercüman // Kırım. 1957. N4. S. 101-106

533.Ortalan C. İsmail Bey Gaspıralı // Kırım. 1957. N 9-12. S. 266-271.

534.Otaman Bölük G. �Milletimin selameti için elden her ne geldiyse hepsini yaptım� // Yeni İstanbul. 1964. 27 eylül.

535.Öguzbeyoglu A.I.  Merhum İsmail Gaspıralı ve bir hatıra// Emel.1961. N 1, sayı.7. S. 29.

536.Özkırım O. Ölümünün 50. yıldönümünde İsmail Gaspıralı // Emel.1964 . Sayı 24. S.26.

537.Özkırım O. Gaspıralı İsmail Bey // Emel. 1964. Sayı 24, eylül-ekim S. 24.

538.Saray M. Gaspıralı�nın Türk Dünyası�na verdiği Dil ve kültür birliği mücadelesi // Türk Kültürü. 1991. Yıl XXIX. Sayı 337-338. S. 308-315

539.Saray M. Türk dünyasını Uyandıran Adam: Gaspıralı İsmail Bey (1851-1914) // Emel. 1983. Sayı .135. S. 114-133.

540.Saray M. Türk Dünyası�nda eğitim reformu ve Gaspıralı İsmail Bey 1851-1914. Ankara,1987. S. 146

541.Sefer(ov) R. Türk halklarının ortak kahramanı İsmail Gaspıralı // Kırım üç Aylık Fikir ve Kültür Dergisi. 1992. Yıl 1. Sayı 1. S. 11-12.

542.Kutluk Kagan. İsmail Gaspıralı Konferansı iştirakçilerinin Kırım Bolgeara komitesine başvurusu // Emel. 1991. Sayı 182, ocak-şubat, mart-nisan. S. 42.

543.Tahir M. Gaspıralı İsmail Bey ve Ganibay Hüseyinov.// Emel. 1985. Sayı 148. S. 10-11

544.Tural S.  Gaspıralı İsmail Bey�in �Osmanlı Türkiyesi� ne tesirleri//Türk Kültürü 1991. Yıl XXIX. Sayı 337-338. S. 339-346.

545.Tural S., Yüksel Z. Kırımlı Türkleri Hatırlarken// Türk Kültürü. 1991. Yıl XXIX. Sayı 337-338. S. 258-266.

546.Ülküsal M. Büyük düşünür ve öğretmen Gaspıralı İsmail Bey// Türk Kültürü. 1991. Yıl XXIX. Sayı 337-338. S. 347-354

547.Ülküsal M. Bütün Türkler bir  tek millettir.// Emel. 1972. Sayı 71, temmuz-ağustos.

548.Ülküsal M. Büyük Öğretmen // Emel . 1961. Sayı 1. S. 1-4.

549.Ülküsal M. Çelebi Cihan ve Kırım davası // Emel. 1973. Sayı 74. ocak-subat. S. 1-10.

550.Ülküsal M. Gaspıralı İsmail Bey // Emel. 1964. Sayı 24,eylül-ekim.

551.Ülküsal M. Gaspıralı İsmail Bey / Ölümünün 50 yılı münasebeti ile // Emel. 1964. Sayı 24. S. 2-6.

552.Ülküsal M. Kırım Kurultayı�nın 50 yıldönümü // Emel. 1967. Sayı 43, kasım-aralık.

553.Yakubova S.H.  Müsülman hatun-kızlarının hamisi İsmail Bey Gasprinski // II. 1914. Sayı 40, 25 eylül.

554.Yüksel Zuhal I. Milletlerarası İsmail Bey Gaspıralı konferansı ve Kırımtatar kültür Haftası // Emel. 1991. Sayı 182, ocak-şubat, mart-nisan. S. 37-42.

Literatura na frantsuzskom yazıke ( Fransız Dili�ndeki literatür)

555.Benningsen A., Lemercier-Quelquejay C. La presse et le Mouvenement National chez les Musulmans de Russie avant. 1920. Paris., 1964

556.Bouvat L. Author Du Monde Musulman. Russie // Revue du Monde Musulman.1908. Vol III, N 3. P. 115-157.

557.Bouvat  L. La Presse en Russie // Revue du Monde musulman.1908. Vol. III, N 3. P. 767.

558.Bouvat L. La presse Musulman. En Russie // Revue du Monde musulman.1909. Vol VII., N I-II. P. 179.

559.Bouvat L. La Presse Musulman. La presse musulman de Russie //

Revue du Monde musulman.1906. Vol 1, N 1. P.125.

560.Bouvat L. Le noveau journal d�Ismail Bey Gasprinsky //Revue du Monde musulman.1907.Vol I, N IV. P.616-617.

561.Egypte. Le Congress musulman universel// Revue du Monde musulman.1909. Vol IX, N IX. P. 194-195.

562.Fevret A. Les Tatars de Crimee// Revue du Monde musulman.1907. Vol III, N IX. P. 100-104

563.Hamet I.  Le Congress musulman universel//Revue du Monde musulman.1908. Vol IV, N I. P. 100-102.

564.Ismail Bey Gasprinsky // Revue du Monde Musulman.1907.Vol II, N VII. P.415-416

565.J.R. Autour du Monde Musulman. En Russie // Revue du Monde musulman.1908. Vol IV, N I. P. 151-152.

566.J.R. �Terdjuman-i Ahval-i Zeman� // Revue Du Monde musulman. 1907. Vol II, N V. P. 33-34.

567.L.B. La Presse musulman.� An-Nahda�( La Renaissance)// Revue du Monde musulman.1908. Vol V, N V. P. 173-177.

568.L.B. La Presse Musulman. Russie // Revue du Monde musulman. 1910. Vol XII, N X. P. 354-355.

569.L.B. La Presse Musulman. Russie. Extraits et Analises// Revue du Monde musulman.1911. Vol XV, N VII-VIII. P. 134-135.

570.L.B. Revue de la presse musulman. La vie religieuse // Revue du Monde musulman.1913. Vol XXV. P. 345-346.

571.L.M. Presse Arabe. La Question du voile ( mas�alat oul hijab) //Revue du Monde musulman.1910. Vol XII, N XI. P.464.

572.La Presse en Russie //Revue du Monde Musulman. 1908. Vol VI, N X. P. 340.

573.La Presse Musulman. En Russie // Revue du Monde musulman.1908. Vol VI, N IX. P 133.

574.La Presse Musulman. // Revue du Monde musulman.1910. Vol XII, N XII. P. 667

575.La Parti musulman russe// Revue du Monde musulman. 1907. Vol IIX, N VII. P. 388.

576.Majerczak R. En Russie.Essais de russification des musulmans. // Revue du Monde musulman.1913. Vol XXIV, P. 190-194.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.