İsmail Bey Gaspıralı’nın 150. Doğum Yıldönümü Faaliyetleri Hareket Planı


GİRİŞ (DİLDE BİRLİK)

Türk Dünyası�nın yetiştirdiği bu büyük fikir adamı, gazeteci ve eğitimcisi, yaptığı hizmetlere karşılık Türk Dünyası’nda yeterince tanınmamakta ve bilinmemektedir. Genelde hakkında bilinenler �Dilde Fikirde İşte Birlik � şiarı, adı vb yüzeysel bilgilerdir. Hakkında yurtdışında yüzlerce makale ve araştırma olmasına karşılık Türkiye�de hakkında yazılmış aşağıda kaynaklar kısmında belirtilmiş sınırlı sayıda telif eser ve yaptığı işlerin önemi ile kıyaslanmayacak kadar az sayıda makaleler mevcuttur.

Çağımızın en önemli iletişim aracı olan Televizyon ve sinema için hazırlanan film ve belgesel iki tanedir. Birincisi TRT�nin 1993/94 yılında hazırladığı 6 bölümlük Kırım Belgeseli içindeki bir bölüm, ikincisi de Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından büyük fedakarlıklarla hazırlattırılmış olan 35 mm İsmail Bey Belgeselidir.

AMAÇ (FİKİRDE BİRLİK)

Onu doğumunun 150. yılında sadece Mart ayında dar bir çevre tarafından anılması değil, yıl boyunca yapılacak faaliyetlerle, bir Yunus Emre, bir Mevlana, gibi herkesçe bilinen ve tanınan, toplumun her kesimine mal olacak şekilde bir şahsiyet olarak tanıtmak esas amaçtır .

YAPILMASI ÖNERİLEN FAALİYETLER (İŞTE BİRLİK)

  • Öncelikle ilgili kişiler ve kuruluşlara , TİKA, mektup, faks, elektronik mektup, telefon ile başvurularak veya ziyaretlerle İsmail Gaspılalı�nın 150 doğum yıldönümü ve onun önemi hatırlatılarak yıllık faaliyet planları içerisinde ilgili kişiler ve kuruluşların yer almasını, faaliyetlere iştirak ve desteklerinin sağlanması. Radyo ve televizyonlarda özel programlar yapılması,var olan programlarda konunun işlenmesi, gazete ve dergilerde İsmail Gaspıralı ile ilgili yazı ve makalelerin yazılması…  Süre : Yıl boyunca , Yürütücüler : İsmail Gaspıralı�yı seven gönüllü kişi ve kuruluşlar… Hedef :

1. Milli Eğitim , Kültür, Dışişleri, İlgili Devlet Bakanlığı, TİKA, Tanıtma Fonu, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Üniversiteler (Tarih, Türkoloji Bölümleri, Türkiyat Enstitüleri) ve diğer ilgili resmi kuruluşlar

2. Vakıflar, Dernekler, Gazeteciler (Köşe yazarları Kültür ve Sanat Sayfaları), Dergiler

  • Konferanslar, sempozyum, anma toplantıları düzenlemek, düzenlenenlere iştirak etmek, gerektiğinde, yazılı ve görsel malzeme ile desteklemek. Resim sergisi düzenlemek. Serginin diğer şehirlerde de açılmasını temin etmek, desteklemek. Süre : Yıl boyunca. Hedef: Toplumun her kesimi
  • İsmail Gaspıralı�nın hayatı ve Fikirleri konulu yarışmalar düzenlemek, düzenlenmesi için yukarıda anılan ilgili kişi ve kuruluşlara müracaatlar yapmak. Süre: Yıl Boyunca Hedef: Lise ve Üniversite örencileri, Türkiyede okuyan Türk Dünyasından gelen öğrenciler. Bu üç ayrı öğrenci grubu için ayrı ayrı yarışma düzenlenebilir. Katkıyı ve ilgiyi temin etmek için vakıf ve dernekler bunları ortak olarak düzenleyebilir ve ödüle katkıda bulunabilirler.
  • Neşriyatlar yapmak, yapılan neşriyatları tanıtmak, Türkiye içinde ve başka ülkelerde yayınlanmış kitap, makale vb ilmi eserleri tanıtmak.
  • Diğer faaliyetler

Türkçe Basılmış Bazı Kaynak Eserler:

Gaspıralı İsmail Bey – Cafer Seydahmet Kırımer. – Avrasya Bir Vakfı Yayınları 0212 580 08 69 Belgegeçer :0 212 580 0869

Kırım Tatarları Arasında Milli Kimlik ve Milli Hareketler – Hakan Kırımlı, Türk Tarih Kurumu yayınları , Ankara,1997.

İsmail Bey Gaspıralı – Nadir Devlet, Kültür Bakanlığı Yayınları

Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi – Nadir Devlet

İsmail Bey Gaspıralı Albümü – Hasan Sabri Ayvaz tarafından hazırlanan arap harfleriyle basılan albumü Ali İhsan Kolcu hazırlayıp neşretti. Hamle Yayınları, İstanbul, 1999

Türk Dünyasında Eğitim Reformu ve Gaspıralı İsmail Bey (1851-1914) – Mehmet Saray, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını

Gaspıralı İsmail Bey’den Atatürke Türk… – Mehmet Saray, Nesil Matbaacılık , İstanbul ,1993

Gaspıralı İsmail – Dr.Yusuf Ekinci , Ocak Yayınları, ankara 1997. (0312) 230 13 69 – 232 15 11

İsmail Gaspıralı. Ölümünün 50. Yılı Münasebetiyle Bir Etüd – Ahmet Caferoğlu

Şefika Gaspıralı ve Rusyada Türk Kadın Hareketi – Şengül-Necip Hablemitoğlu

Türk Kültürü Dergisi Gaspıralı Özel Sayısı – sayı 337-338 Mayıs 1991

Tarih Dergisi (Muhtelif sayılar) “Tercüman’dan Haberler” Hazırlayan: Sabri Arıkan. – Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Tel: (0212) 511 10 06 – 511 18 33

EMEL Dergisi  – www.emelvakfi.org

BELGESEL FİLMLER

Kırım Belgeseli

Yönetmen:  Zafer Karatay 30�x 6 bölüm

Yapımcı Kuruluş: TRT   – www.trt.net.tr

İsmail Bey Gaspıralı Belgesel Filmi

Yönetmen Zaur Muharrem

Yapımcı Kuruluş Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı   –  www.turan.org/yayin.htm

İSMAİL GASPIRALI HAKKINDA TÜRKÇE VE DİĞER DİLLERDEKİ ESERLER VE MAKALELERLE İLGİLİ BİBLİYOGRAFYA HAZIRLANMASI İÇİN KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ.