“İSMAİL BEY GASPIRALI VE DÜNYA MÜSLÜMANLARI KONGRESİ”


Zafer Karatay

Hazırlayanlar : Doç. Dr. Hakan KIRIMLI , Yrd. Doç. Dr. İsmail TÜRKOĞLU

TOKYO 2002, Islamic Area Studies Project, Central Asian Research Series No :4

Değerli bilim adamları Doç. Dr. Hakan KIRIMLI (Bilkent Unv.) ve Yrd.Doç.Dr.İsmail TÜRKOĞLU (Marmara Ünv.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Md.Yrd.) İsmail Bey Gaspıralı’nın çok önemli bir teşebbüsü olan “Dünya Müslümanları Kongresi” hakkındaki bulunabilen bütün belgeleri ve kaynakları bir araya getirerek neşrettikleri bu eserle, İsmail Bey Gaspıralı hakkında yapılan çalışmalara çok önemli bir katkı sağlamışlar.

Müelliflerin “Önsöz”de de belirtikleri gibi Gaspıralı 1907-1911 yılları arasında toplanması için gayret sarfettiği “Dünya Müslümanları Kongresi” gerçekleşememişti…
83 sayfa hacmindeki kitabın içeriği şöyledir.

1.İsmail Bey Gaspıralı’nın Müslüman Kongresi hakkındaki “nedve” isimli makalesinin transkripsiyonu
2.İsmail Bey Gaspıralı’nın Müslüman Kongresi ile ilgili olarak Osmanlı padişahı II.Abdülhamit’e hitaben
yazdığı mektubu (Faksimile ve transkripsiyonu)
3.Müslüman Kongresi ile ilgili Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan bir belge (Faksimile ve transkripsiyonu)
4.İsmail Bey Gaspıralı’nın Müslüman Kongresi Mutemer-i İslam-i Amm isimli eserinin transkripsiyonu
5.İsmail Gaspıralı’nın Mutemer-i İslam-i Amm , Bahçesaray,1909 (faksimile)
6.”Müslüman Kongresi”nin Arapça nizamnamesi
7.İsmael Hamet “Le Congres musulman universal” Revue du Monde Musulman, No.1, January 1908,pp 100-107 (faksimile)
8.”Statuts du Congres musulman universal” Revue du Monde Musulman, No.2, February,1908,pp.399-403 (faksimile)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.